AKO RÝCHLO ZVÝŠIŤ PROSPERITU OBYVATEĽOV A REGIÓNOV CELÉHO SLOVENSKA

VÁŠ asistent

STAČÍ VYLÚČIŤ POLOPRAVDY AJ IGNOROVANIE JASNÝCH HROZIEB Z RIADENIA EKONOMIKY

A ROBIŤ SPRÁVNE VECI SPRÁVNYM SPÔSOBOM

V TEJTO VECI SA HLÁSIM ZA VÁŠHO POMOCNÍKA

  • Máme veľký problém s ďalekosiahlymi negatívnymi dôsledkami

    Stav ekonomiky a naše perspektívy sú výrazne horšie, ako sú bežne prezentované v médiách. Pri pov

  • Prečo je to tak?

    Z nesprávnej interpretácie faktov a ignorovania jasných hrozieb odvodzujeme nesprávne závery POLOPRAVDY až LEGENDY Následne neustále dookola produkujeme polovičaté riešenia bez potrebných účinkov, teda aj bez plnenia stanovených cieľov

  • Prečo je to tak?

    Z nesprávnej interpretácie faktov a ignorovania jasných hrozieb odvodzujeme nesprávne závery POLOPRAVDY až LEGENDY Následne neustále dookola produkujeme polovičaté riešenia bez potrebných účinkov, teda aj bez plnenia stanovených cieľov

REÁLNY OBRAZ EKONOMIKY NA TRI KLIKY – EKONOMIKA

 Rozhodujúce príčiny problémov našej ekonomiky ani ich riešenia nie sú tie, ktoré poznáme z médií. Ich poznanie je však pre správcov štátu, regiónov aj obcí nevyhnutnosťou. Pre podnikateľov a bežných ľudí je konkurenčnou výhodou. Hlavne pri plánovaní a prijímaní dôležitých rozhodnutí v práci či osobnom živote. Ale aj v debatách s priateľmi, aby sme nehrali druhé husle.

Poznanie iných súvislostí môže byť aj Vašou výsadou. Všetko zásadné, čo je potrebné, nájdete  teraz  na jednom  mieste. Už  nemusíte  hodiny zháňať  dáta z množstva zdrojov ani študovať metodiky, čo ukazovatele skutočne vyjadrujú. Nemusíte robiť ani ďalšie operácie, aby ste zistili všetky potrebné súvislosti.

Nové pohľady a odhalené súvislosti vždy poskytujú ďalšie východiská pre skutočne účinné riešenia. Sami si následne vyberiete  to svoje a stanovíte vlastné závery s ohľadom na svoje osobné skúsenosti a potreby.

Nech sa páči, vstúpte, Váš asistent pre Ekonomiku – EKONOMIKA

ÚČINNÉ RÝCHLE POSTUPY PRE OBCE A REGIÓNY – MaR  ROZVOJ

Áno. Pri povrchnom pohľade na našu ekonomiku sa zdá, že to ide vcelku dobre. Keď vnímame len “kozmický” ukazovateľ, hrubý domáci produkt. A iba za celé Slovensko. Bližší pohľad poskytuje iný obraz. S nezamestnanosťou a regionálnymi rozdielmi sme na tom výrazne horšie ako naši susedia z V4.ky.

V miere nezamestnanosti máme medzi okresmi aj 6-násobné rozdiely. Viac ako štvrtine ekonomicky aktívnych obyvateľov na východe krajiny ekonomika nedokáže zabezpečiť pracovné príležitosti. A podiel dlhodobo nezamestnaných prevyšuje 60 percent. Navyše sú naše výhľady do budúcnosti veľmi zlé.

Ako to, kde hľadať chybu? Veď rozvoj Slovenska je riadený ucelenou sústavou vzájomne prepojených stratégií, ktoré vypracovali stovky odborných tímov.

Odpovede na túto otázku a konkrétne návrhy na účinné riešenia prináša

Váš asistent pre Miestny a Regionálny Rozvoj – MaR ROZVOJ